Kersstraat 13
4531 EV Terneuzen

T: 0115 - 769 002
info@werelt.nl

Privacyverklaring

Zo gaan wij met jouw gegevens om

werelt.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Restaurant De Werelt kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Restaurant De Werelt, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Restaurant De Werelt verstrekt. Restaurant De Werelt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Waarom Restaurant De Werelt gegevens nodig heeft

Restaurant De Werelt verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Restaurant De Werelt jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Restaurant De Werelt gegevens bewaart

Restaurant De Werelt bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Restaurant De Werelt maakt namelijk doelgroepen mede door jouw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

Restaurant De Werelt verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Restaurant De Werelt een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Restaurant De Werelt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Restaurant De Werelt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Restaurant De Werelt gebruikt cookies om werelt.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van deze derde partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. Restaurant De Werelt heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dien je het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacybeleid van Restaurant De Werelt is hierop niet van toepassing.

Wanneer je verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat je de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@werelt.nl. Restaurant De Werelt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Restaurant De Werelt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Restaurant De Werelt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Restaurant De Werelt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Restaurant De Werelt op via info@werelt.nl. werelt.nl is een website van Restaurant De Werelt.

Restaurant De Werelt is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Kersstraat 13, 4531 EV Terneuzen
  • Vestigingsadres: Kersstraat 13, 4531 EV Terneuzen
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54414741
  • Telefoon: 0115 - 769 002
  • E-mailadres: info@werelt.nl